Höjd ribba med Akademiska vårdcentraler

Den senaste forskningen, nya behandlingsmetoder och studenter i utbildning har en självklar plats i primärvården. Akademiska vårdcentralers nätverk knyter samman utbildning och forskning för primärvården med vardagen på vårdcentraler, mödravårdscentraler, barnavårdcentraler, rehabiliteringsenheter med flera med syfte att höja vårdkvaliteten och få en primärvård i frontlinjen.

I dag finns åtta AVC. De fyra första startade 2011: Gustavsberg, Hässelby/Akalla, Jakobsberg och Liljeholmen. Under 2014 utökades AVC med fyra nya: Mörby, Huddinge/Flemingsberg, S:t Erik och Norrtälje Tiohundra AB.

AVC är ett nätverk i ett geografiskt område med primärvårdsverksamheter som husläkarmottagningar, mödravårdscentraler, barnavårdscentraler, fysioterapimottagningar med flera. Inom nätverket ska forskning, utbildning och utvecklingsarbete främjas.

Länk till hemsida för de Akademiska vårdcentralerna >>

 

Kontakt

Vill du veta mer om vad som är på gång på de akademiska vårdcentralerna? Kontaktuppgifter hittar du här:

Samordnande chef AVC: Eva Sydhoff Henriksen, eva.sydhoff-henriksen@sll.se

 

AVC Gustavsberg
Samordnare: Erik Hedman, erik.hedman@sll.se
Verksamhetschef: Kersti Ejeby, kersti.ejeby@sll.se


AVC Hässelby/Akalla

Samordnare: Marina Taloyan, marina.taloyan@sll.se
Verksamhetschef: Åsa Pettersson, asa.pettersson@sll.se

 

AVC Jakobsberg
Samordnare: Magnus Peterson, magnus.peterson@sll.se
Verksamhetschef: Agneta Björklund, agneta.bjorklund@sll.se

AVC Liljeholmen
Samordnare: Eva Toth-Pal, eva.toth-pal@sll.se
Verksamhetschef: Sandra af Winklerfelt, sandra.afwinklerfelt-hammarberg@sll.se

AVC Mörby

Samordnare: Christina Olsson, christina.b.olsson@sll.se
Verksamhetschef: Camilla Lannerfors, camilla.lannerfors@sll.se

 

AVC S:t Erik

Samordnare: Panos Papachristou, panos.papachristou@steriksvardcentral.se
Verksamhetschef: Andreas Erlandsson, andreas.erlandsson@steriksvardcentral.se

 

AVC TioHundra

Samordnare: Helena Hvitfeldt Forsberg, helena.hvitfeldt.forsberg@ki.se

Verksamhetschef: Efva Lagerstedt, efva.lagerstedt@tiohundra.se

 

AVC Huddinge/Flemingsberg

Samordnare: Bo Christer Bertilson, bo.bertilson@ki.se

Verksamhetschef: Jeanette Skantz-Holmberg, jeanette.skantz-holmberg@sll.se

 

 

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER